Sự thay đổi về lõi lọc Cleansui từ năm 2023: Mã lõi, số chất lọc được…

Máy lọc nước gia dụng và lõi lọc nước Nhật Bản có nghĩa vụ phải thể hiện chất lượng theo Luật ghi nhãn chất lượng hàng gia dụng, tiêu chuẩn JIS. Nhưng vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, một số quy định về ghi nhãn chất lượng sản phẩm công nghiệp JIS, liên quan đến Luật ghi nhãn chất lượng hàng gia dụng sửa đổi ra đời. Vì vậy hãng Cleansui đã có 1 số sự thay đổi về giao diện sản phẩm, mã sản phẩm, số chất được ghi trên lõi lọc.

Thông tin chi tiết về sự thay đổi tiêu chuẩn JIS: https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/law/kaisei/20201001.html 

Tóm tắt nội dung quan trọng trong thay đổi trên từ 2023

Dựa trên sửa đổi JIS trong (1), các quy định liên quan đến chỉ dẫn về khả năng lọc nước (Phụ lục Bảng 2 số 6 (5) b), xóa 1.1.1-trichloroethane khỏi các thuật ngữ chỉ các chất cần loại bỏ, và Thay đổi số mục JIS được đề cập khi sử dụng thuật ngữ trihalomethane.

chat 1 1 1 1
Xóa chất (13) 1 1 1 – trichloroethane khỏi thông tin trên lõi lọc

Như vậy từ nay các lõi lọc nước mới của Cleansui sẽ không còn ghi thông tin chất số 13 này trên lõi nữa. Vì lẽ đó Cleansui đã có sự thay đổi về giao diện sản phẩm như từ lõi UZC2000 sẽ đổi sang mã BUC12001, các lõi khác cao cấp hơn như UHC3000 hay HUC17021 cũng không thể hiện chất 1 1 1 – trichloroethane này nữa.

cleansui buc12001
Với các lõi lọc 12 chất như hiện nay sẽ tương đương lõi 13 chất trước kia

Và với sự thay đổi này thì hãng Cleansui đã chấm dứt và không còn sản xuất lõi lọc Cleansui UZC2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ qua Zalo